bnt-logo
В МОМЕНТА:
BNT1
Зареждане ...
BNT2
Зареждане ...
BNT World
Зареждане ...
BNT World
Зареждане ...

Златен фонд

Златният фонд на БНТ включва 78256 видеоносители с 209248 заглавия и общо времетраене над 124000 часа. Това са програми с висока художествена и документална стойност, документ на нашето съвремие, чиято преходност зависи единствено от физическата трайност на носителите и от качеството на тяхното съхранение. При тяхното категоризиране са приложени правилата и разпоредбите за подбор и съхранение на Международната федерация за телевизионни архиви ФИАТ.

Архивът в таблично изражение:

Телевизионни програми:

Вид носител                                  бр.носители      заглавия            врем./часа

Рулони 1“                                       16550                  31000                  16000

Рулони 2“                                       4000                    3700                    3000

Касети Уматик                               300                      300                      250

Касети Бетакам                              12606                  17000                  11000

Касети DVC PRO                           11420                  11000                  9000

Информационни програми

Вид носител                                  бр.носители      заглавия            врем./часа

Рулони 1“                                       4300                    5680                    6370

Касети Уматик (емисии)              11000                  10500                  9000

Касeти Уматик (обекти)               2180                    44610                  1487

Касети Бетакам                              4800                    7000                    6000

Касети SVHS                                  1400                    1400                    4200

Касети DVC PRO                           9000                    13000                  15000

Файлов архив

64058 заглавия с времетраене 42700 часа и физически обем от над 600 ТВ, съхранявани на 700 касети в цифрова библиотека.

Архивната служба съхранява и хартиен справочен апарат – сценарии, монтажни листове и т.н., там където договорите за производство са налагали предаването на такива. БНТ не съхранява чуждите игрални и документални филми излъчвани в нейните програми поради липса на финансова възможност и поради забрана, наложена от сключените договори. Съхраняват се материали на външни български филмови къщи и студия единствено с цел многократното им излъчване в ефир.

*

  1. Илия Комсалов Отговор

    Здравейте! Търся филма Цар Иван Шишман. Има ли го въ в фонда на БНТ? Никъде не го откривам в интернет.

  2. Димитър Здравков Отговор

    Възможен ли е достъпът до фонда електронно или по друг начин? Какъв е размерът на абонамента?