bnt-logo
В МОМЕНТА:
BNT1
Зареждане ...
BNT2
Зареждане ...
BNT World
Зареждане ...
BNT World
Зареждане ...

За БНТ

Българската национална телевизия е национален обществен доставчик на аудио-визуални медийни услуги, който осъществява своята дейност на основание Закона за радиото и телевизията (обн. ДВ бр.138/1998 г.)

Мисията на БНТ е да запази отговорността за изграждане на обществен интегритет, плурализъм, култура и да дефинира гражданското самосъзнание. Важен фактор за успеха на тази мисия е активния контакт със зрителя, който от пасивен наблюдател на телевизионното съдържание той се превръща в активен участник и съавтор. Приоритет в дейността на БНТ е не само само създаването на продукция за всяка аудитория, но и нейното разпространение на различни платформи и развитието на онлайн услуги. Във фокуса на тези платформи е зрителят – навсякъде, по всяко време, на всяко устройство.

БНТ осъществява телевизионна дейност и допълнителни услуги по създаване и разпространение чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване с национален обхват, в съответствие с издадените от СЕМ индивудиални лицензии за доставяне на аудио-визуална медийна услуга:
• Индивидуална лицензия за доставяне на аудио-визуална медийна услуга с наименование „БНТ 1” № ЛРР-01-3-005-01 от 26.03.2013г.
• Индивидуална лицензия за доставяне на аудио-визуална медийна услуга с наименование „БНТ 2” № ЛРР-01-3-005-03 от 26.03.2013г.
• Индивидуална лицензия за доставяне на аудио-визуална медийна услуга с наименование „БНТ HD” № ЛРР-01-3-005-04 от 04.02.2014г.
• БНТ създава телевизионна програма “БНТ СВЯТ” за разпространение чрез спътник на основание Решение на Министерски съвет № 663/07.12.1998г.
• Решение за регистрация № 01/01.05.2006г. на Съвета за електронни медии.

Българската национална телевизия създава национални и регионални програми, предавания за чужбина, включително за българите зад граница, предавания, предназначени за българските граждани, за които българският език не е майчин, включително и на техния език.

БНТ създава и разпространява следните програми:
БНТ1 – основен национален обществен канал с широко таргетиран по- литематичен профил, насочен към най-широка аудитория с акценти върху новините, силната публицистика, документалистиката и развлекателните програми за цялото се- мейство.
БНТ2 – Каналът обединява в единна национална мрежа досегашните отделни програми на петте регионални центрове София, Пловдив (БНТ Пловдив), Варна (БНТ Море), Русе (БНТ Север) и Благоевград (БНТ Пирин).
БНТ HD – спортно-развлекателен канал с висока разделителна способност, отразява български и международни спортни събития, в това число и такива, които не са широко популярни. Картината с висока резолюция и във формат на картината 16/9 се приема наземно, както и чрез кабелните и сателитни оператори.
БНТ свят – политематичен канал, чиято програма се разпространява предимно в чужбина за българските зрители и за чуждестранната аудитория, която се интересува от България.

Българската национална телевизия създава програми и предавания или възлага създаването им на независими продуценти и да участва в съвместни продукции. Създаването на аудио-визуални произведения от независими продуценти се извършва чрез конкурс и сключване на договор с БНТ. Принципите на отношенията и редът за производство на съвместни продукции, за провеждане на конкурси и за сключване на договори с независимите продуценти се уреждат в правилник, приет от управителния съвет.

Продуценти на новини и актуално-публицистични предавания с политическа и икономическа тематика, разпространявани в програмите на БНТ, може да бъде само Българската национална телевизия. В съответствие с изискванията на Закона за радиото и телевизията БНТ предоставя безвъзмездно телевизионно време при поискване програмно време за обръщения на президента на републиката, председателя на народното събрание, министър-председателя, главния прокурор, председателите на Конституционния съд, Върховния административен съд и Върховния касационен съд, за пряко предаване на пленарни заседания по решение на Народното събрание и за излъчване на парламентарния контрол. БНТ предоставя безвъзмездно програмно време за обръщения към вярващите по искане на Българската православна църква и други официално регистрирани вероизповедания. БНТ предоставя безвъзмездно програмно време за предаване на значими религиозни церемонии по реда, описан в предходния член и при наличие на програмна възможност.

Структурата и организацията на дейността на Българската национална телевизия са уредени с Правилник, който регламентира основните функции и задачи на структурните звена в Българската национална телевизия (БНТ).

БНТ е член на Европейския съвет на обществените радио-телевизионни оператори (EBU), Организацията на обществените телевизионни оператори в Европа (CIRCOM Regional), Международната федерация на телевизионните архиви (FIAT).


История на БНТ


Българската национална телевизия (БНТ) е обществената телевизия в България. Открита е официално на 26 декември1959 г. в резултат от осемгодишна разработка и изпитания на екип от учени от Машинно-електротехническия институт вСофия.

За година на създаването на Българската Национална Телевизия е приета 1959 г., когато е осъществено първото пряко излъчване на манифестацията за празника на Октомврийската революция от площад „9 септември” (днес „Александър Батенберг”). С думите на говорителя в 9:45 ч. „Внимание, излъчваме в ефир” се поставя началото на професионалната телевизия в България. Парадът е заснет от 3 камери, разположени на балкона на Националната художествена галерия, на Мавзолея на Георги Димитров и на ъгъла на улиците „Васил Левски” и „Цар Освободител”. Прякото излъчване се осъществява от режисьорите Ангел Вълчанов и Лидия Ишимбаева. Предаването е на 7-ми телевизионен канал, на който и до днес се излъчва програмата Канал 1 на Българската национална телевизия в София. Официалното откриване на Българската телевизия е на 26 декември същата година. В първия си програмен ден Българската телевизия излъчва пряко церемонията по награждаване на участниците в изграждането на телевизионната кула в София, празничен концерт и художествен филм.

През 1964 г. към Министерството на културата е създадена Главна дирекция "Българска телевизия и радио".

В периода 1971 – 1986 година българското национално радио и Българската национална телевизия претърпяват различни реорганизации, като няколко пъти са обединявани в Комитет за телевизия и радио.

На 06.03.1990 г. Деветото обикновено Народно събрание приема решение за временния статут на Българската телевизия и Българското радио, съгласно който двете обществени медии се обособяват като самостоятелни институции.

От 1992 г. наименованието на обществената телевизия е Българска Национална Телевизия.

Първа програма на обществената телевизия е символ на стойностни новинарски, актуално-публицистични и художествени предавания. От 1974 г. БНТ започва излъчването на Втора телевизионна програма. През годините този телевизионен канал дава предимство на културните програми и авторските предавания. От 01.06.1992 г. програмите на БНТ носят наименованията "Канал 1" и "Ефир 2". От месец май 1999 г. БНТ започва излъчване на сателитната програма "ТВ България".

От началото на 2000 г. програмата на Канал 1 се излъчва 24 часа в денонощието.

На 14 септември 2008 г. са променени названията на каналите на БНТ и тяхната визуална идентичност. Първата национална телевизионна програма е преименувана от "Канал 1" на "БНТ1", сателитния канал - от "ТВ България" на "БНТ Сат". От 20 декември 2010 г. сателитната програма излъчва под новото име "БНТ Свят". Регионалните канали също имат нови имена: ТВ канал Пловдив става БНТ Пловдив, ТВ канал Море - БНТ Море, ТВ канал Север - БНТ Север, ТВ канал Пирин - БНТ Пирин.

На 16 октомври 2011 г. в 12:30 ч. стартира новта програма БНТ 2. Каналът обединява в единна национална мрежа досегашните канали на четирите регионални центъра.

На 7 февруари 2014 г. в българския ефир стартира спортно-развлекателната програма БНТ HD. Картината с висока резолюция и във формат на картината 16/9 може да се приема наземно, както и чрез кабелните и сателитни оператори.

Днес Българската Национална Телевизия излъчва 24-часовата програма с национален обхват „БНТ 1“, програма за регионите „БНТ 2“, програма за чужбина - „БНТ Свят“ и БНТ HD.

През 2013 г. започва преход от аналогово към цифрово ефирно телевизионно излъчване в България. От март се развива мрежата на Мултиплекс 3, съдържащ програмите на БНТ. На 30 септември 2013 г. са изключени всички аналогови телевизионни предаватели на БНТ в страната, след което програмите се излъчват ефирно само по цифров метод.

About us


Brief Presentation

Bulgarian National Television was founded in 1959. Its official launch was on December 26 of the same year.

Presently Bulgarian National Television operates on the basis of the Law for Radio and Television from 1998. It is a national public broadcasting station. It has four regional centers situated in the cities of Blagoevgrad, Varna, Plovdiv and Russe. Since July 19, 2001 BNT has been a licensed nationwide communication operator and TV broadcaster with its Channel 1 as well as the regional stations’ programs – “Pirin”, “More”, “Plovdiv” and “Sever”.

The first broadcasting in Bulgaria was the live transmission of the parade on the occasion of the anniversary of October Revolution which was held on September 9 Square (now called Alexander Batenberg Square) in 1959. In 1974 a second BNT channel was launched. It was created especially for the purpose of promoting cultural programs. On June 1, 1993 the First Program was given the name “Channel 1” and the Second Program – “Efir 2”. In May, 1999 BNT started broadcasting the BNT World” Satellite Channel. On October 4, 1998 after the closing down of “Efir 2” BNT continued fulfilling its obligations as a public media through the Channel 1 24-hour program schedule and BNT World Satellite Channel.

BNT World is a unique television channel which broadcasts 100 % Bulgarian programs. It transmitted on EUTELSAT and covers the whole territory of Europe, most of Ukraine, the European parts of Russia, Western Asia, Northern Africa and Northern America.

The application of TELETEXT technology will give additional opportunities for the Bulgarian Satellite Channel.

Promoting Bulgaria on the satellite channel as an attractive place for tourism and recreation will undoubtedly contribute to the long-term interests of foreign investors towards our country.

The GOLDEN CHEST International Television Festival is the longest-standing festival in Bulgaria. It was founded in 1968. In these 35 years it has always been one of the few events in Eastern Europe where creators from all over the world have the opportunity to meet and exchange ideas and experiences. Participation of television stations from Europe, USA, Australia, Japan, China, etc. has turned the festival into a window to the whole world for many television professionals from Eastern Europe.

During the past several years BNT programs won prestigious awards at Prix Danube Festival (Slovakia), the Golden Vityaz (Russia), Prix Nike (Portugal), Prix Jeunesse (Germany), Prix CIRCOM, Golden Albena (Bulgaria), Bar (Montenegro), Golden Cairo Film Festival (Egypt), Golden Rose (Switzerland), etc. BNT also regularly participates with own programs in numerous international festivals such as Japan Prize, Monte Carlo International TV Festival, Thessaloniki International Festival for TV Documentaries, International TV Festival for short-feature films in Oberheim (Germany), the International Documentary TV Festival in Cracow (Poland), the FIAT International Festival for archive materials, The Golden Prague International Festival, PRIX Italia, etc.

BNT is an active member of the European Broadcasting Union. It is also a member of the following international organizations: EGTA, IMZ, CIRCOM Regional, FIAT and BBLF.