bnt-logo
В МОМЕНТА:
BNT1
Зареждане ...
BNT2
Зареждане ...
BNT World
Зареждане ...
BNT World
Зареждане ...

КОНТАКТИ

Контакти

Българска национална телевизия - централа


Телефони: 02 9 444 999

Телефони на зрителя


Вашите мнения и въпроси очакваме по всяко време на:

02 9830010 - за новини, публицистика и спорт
02 9830011 - детски и младежки предавания
02 9830012 - култура, кино, образование и фолклор
02 9830013 - за БНТ Свят
както и на email: gledam@bnt.bg

Продуцентски център "Новини"


Телефони: 02 814 2391; 02 814 2312; 02 814 2277
E-mail: news@bnt.bg

Продуцентски център "Актуални предавания"


Телефон: 02 814 2332
E-mail: panorama@bnt.bg

Продуцентски център "Спорт"


Телефон: 02 814 2357
Email: sport@bnt.bg

Дирекция „Програма БНТ1”


Телефон: 02 814 2210
Факс: 02 946 3041 E-mail: programa@bnt.bg

Дирекция „БНТ Свят и региони”


Телефон: 02 814 2513
E-mail: tvbulgaria@bnt.bg

Дирекция „Публични комуникации"


Директор: Силвия Симова
Телефон: 02 814 2181
Email: ssimova@bnt.bg

Финансово-стопанска дирекция


Телефон: 02 814 2809

Дирекция „Вътрешен одит”


Телефон: 02 814 2399

Contacts

Bulgarian National Television - Headquarters


Tel.: +3592 9 444 999

Viewer phones


We expect your comments and questions at any time at:

+3592 9830010 – for news, political journalism and sports
+3592 9830011 – children and youth programs
+3592 9830012 - culture, cinema, education and folklore
+3592 9830013 - for BNT World
Direct viewer phone: 02 943 63 35
as well as on e-mail: gledam@bnt.bg

‘News’ Production Center


Tel.: +3592 814 2391; +3592 814 2312; +3592 814 2277
E-mail: news@bnt.bg

 ‘Current Shows’ Production Center


Tel.: +3592 814 2332
E-mail: panorama@bnt.bg

‘Sports’ Production Center


Tel.: +3592 814 2357
E-mail: sport@bnt.bg

‘BNT 1 Program’ Directorate


Tel.: +3592 814 2210
Fax: +3592 946 3041
E-mail: programa@bnt.bg

‘BNT World and Regions’ Directorate


Tel.: +3592 814 2513
E-mail: bntsat@bnt.bg

‘Public Communications’ Directorate


Director: Silvia Simova
Tel.: +3592 814 2181
E-mail: ssimova@bnt.bg

‘Financial and Economic’ Directorate


Tel.: +3592 814 3809

‘Internal Audit’ Directorate


Tel.: +3592 814 2399
Контакти