bnt-logo
В МОМЕНТА:
BNT1
Зареждане ...
BNT2
Зареждане ...
BNT World
Зареждане ...
BNT World
Зареждане ...

Профил на купувача

Отдел „Обществени поръчки”: Факс: 02 874 00 64 Началник на отдел: Асен Илиев, тел. 02 814 27 44, ailiev@bnt.bg; Главни експерти: Цветелина Трайкова - тел. 02 814 28 42, ctraikova@bnt.bg; Експерти: Красимира Абаджиева - тел. 02 814 28 19; krasi_abadjieva@bnt.bg Вътрешни правила за планиране, провеждане и възлагане на обществени поръчки и за контрол върху изпълнението на договорите за обществени поръчки в Българска национална телевизия – в... Виж цялата статия.