bnt-logo
В МОМЕНТА:
BNT1
Зареждане ...
BNT2
Зареждане ...
BNT World
Зареждане ...
BNT World
Зареждане ...

Търговска Дирекция

Търговска Дирекция София Живкова - Директор на Търговска Дирекция Тел.:  + 359 2 814 2237, + 359 2 814 2166 Факс:  + 359 2 943 60 21 Отдел "Продажби" Тел.:  +359 2 814 2101 +359 2 814 2102 +359 2 814 2103 Е-mail: reklama@bnt.bg Направление "Маркетинг и програмно осигуряване" Отдел "Маркетинг" Тел.:  +359 2 814 2164... Виж цялата статия.