Четири истории с послания от 2018 г.

Предаване: Бразди, 05.01.2019

В предаването
Части от предаването
Всички броеве