Да помогнем на Стефка Мирославова Неменциева

Стефка Мирославова Неменциева е на 40 години. На 28.06.2019 година е оперирана по повод карцином. Проведените изследвания показват наличие на метастази в черния дроб. Университетската болница в Истанбул предлага продължаване на лечението, за което е представила оферта на стойност 19 800 евро.

Да помогнем на Стефка Мирославова Неменциева

Стефка не може да се справи сама и се нуждае от подкрепа. Можете да помогнете за събиране на средства за продължаване на лечението ѝ на посочената дарителска сметка:

Райфайзен Банк

BG80RZBB91551010881513 BIC RZBBBGSF /в лева/

BG95RZBB91551010881534 BIC RZBBBGSF /в евро/

титуляр: Стефка Мирославова Неменциева

Кампании Виж повече