Как Столична община превръща биологичните отпадъци в компост и течен тор?

Предаване: Бразди, 03.06.2017

В предаването
Части от предаването
Всички броеве