Живот като на кино - състоянието на две гранични български села

Предаване: Бразди, 24.03.2018

В предаването
Части от предаването
Всички броеве