Цифровизация

Списък на населените места в Република България и съответното покритие с ефирна цифрова телевизия от мрежата на Фърст Диджитъл 96,2% национално покритие.