Дирекция „БНТ Свят и региони”

Николай Табаков, И.д. директор Дирекция "Свят и региони"


Телефон: 02 814 2513

Координационен център

Георги Караславов
И.д Главен Координатор

Телефон: 02 814 2317
E-mail:

Продуцентски център – „БНТ региони“

Нели Кристинова
Главен Продуцент

Телефон: 02 814 2412
E-mail: moiatden@bnt.bg

Кампании Виж повече