Дирекция "Маркетинг и комуникации"


Орлин Джелепов
И.Д. директор

Телефони: + 359 2 814 2237, + 359 2 814 2166
E-mail: orlin.djelepov@bnt.bg

Отдел "Маркетинг и продажби"


началник на отдел

Телефони:
Факс:

Сектор „Продажби“

Телефони:
+359 2 814 2101; +359 2 814 2102; +359 2 814 2103
E-mail: reklama@bnt.bg

Сектор „Маркетинг“

Телефон:
+359 2 814 2475; +359 2 814 2164
E-mail: avtoreklama@bnt.bg

Сектор „Анализи“

Телефон:
+359 2 814 2574


Отдел "Международни комуникации"

Севда Димитрова
началник на отдел

Телефони: + 359 2 814 2566
Email: intl_relations@bnt.bg

Сектор "Международно сътрудничество"

Телефон:
+359 2 814 2566

Сектор "Проекти и фестивали"

Телефон:
+359 2 814 2661


Отдел "Връзки с обществеността"

Смилена Николова

Телефони:

+359 02 814 2164

Email: smilena.nikolova@bnt.bg

Кампании Виж повече