Евровизия 2018

Регламент за избор на българската песен и представител в Международния песенен конкурс на Евровизия 2018 в Лисабон, Португалия.

Българската национална телевизия търси партньор за участие в Международния песенен конкурс на Евровизия 2018.

Кандидати могат да бъдат продуцентски компании или професионални екипи, които трябва да представят цялостно предложение за участието. То трябва да включва песен, изпълнител и концепция за сценично представяне на песента, както и бюджет за свързаните с това разходи, които продуценската компания или екип е готов/а да поеме.

Срок за представяне на предложенията – 20.12. 2017г.

Начин на представяне – по електронна поща на адрес eurovision2018@bnt.bg (за прикачени файлове в размер до 3 MB и линкове за теглене) или на електронен носител. Предложенията да бъдат придружени от кратко писмо, което съдържа списък на представените докумeнти и електронни носители и което да бъде входирано в деловодството на БНТ на ул. „Сан Стефано“ 29.

За допълнителни въпроси и уточнения, кандидатите могат да се обръщат към Йоана Левиева-Сойър, делегиран продуцент „Специални проекти” на е-mail: eurovision2018@bnt.bg

Всички постъпили предложения ще бъдат обсъдени от специално назначена комисия с участие на представители на БНТ, както и от панел от чуждестранни експерти с опит в Евровизия и представители на музикалния бранш.

БНТ си запазва правото да поиска промени и корекции в предложените проекти на всички етапи от конкурса.

Решението на комисията е окончателно и не подлежи на обжалване.

Поверителността на учасниците е гарантирана.

Изисквания към кандидатите:

През последните 2 години да са продуцирали не по-малко от 3 музикални проекта, които да са придобили публичност.

Да имат регистриран в ПРОФОН репертоар като музикални продуценти.

Опитът в менажирането на артисти-изпълнители и в организирането на музикални събития би бил предимство.

В подкрепа на всичко посоченото по-горе е необходимо кандидатите да подготвят презентация за дейността и екипа си.

Изисквания към песента:

Да отговаря на изскванията на правилата за провеждане на Конкурса (които са публикувани в сайта на БНТ)

В авторския екип, създал песента, да има българско участие.

Да бъде представена демо версия на записа на песнта във формат wav или mp3, както и текстови файл с текста на песента.

Изисквания към изпълнителя:

Да отговаря на изскванията на правилата за провеждане на Конкурса (които са публикувани в сайта на БНТ).

Да е български гражданин.

Да има сценичен опит и участия на живо.

Да бъде представен с кратка биография и снимка, както и линкове към видеоматериали с негови участия на живо и музикални клипове.

Изисквания към сценичната концепция:

Кратко текстово описание на идеите за сценично представяне, придружено от визуални референции – скици, снимки, видео и линкове към тях, стори бордове.

Информация за брой изпълнители, костюми, хореография, музикални инструменти (ако има такива), настроение, доминиращи цветове и образи в осветлението и графиката на ЛЕД стените

Информация за креативния екип.

Кампании Виж повече