Местни избори 2019

Справка за заявени и платени изборни форми - 01.11.2019
Справка за заявени и платени изборни форми - 31.10.2019
Справка за заявени и платени изборни форми - 30.10.2019
Справка за заявени и платени изборни форми - 29.10.2019
Справка за заявени и платени изборни форми - РТВЦ Благоевград - 29.10.2019
Справка за заявени и платени изборни форми - 28.10.2019
Справка за заявени и платени изборни форми - 25.10.2019
Справка за заявени и платени изборни форми - 24.10.2019
Справка за заявени и платени изборни форми - 23.10.2019
Справка за заявени и платени изборни форми - 22.10.2019
Справка за заявени и платени изборни форми - 21.10.2019
Справка за заявени и платени изборни форми - РТВЦ Благоевград - 21.10.2019
Справка за заявени и платени изборни форми - 18.10.2019
Справка за заявени и платени изборни форми - 17.10.2019
Справка за заявени и платени изборни форми - РТВЦ Благоевград - 17.10.2019
Справка за заявени и платени изборни форми - 16.10.2019
Справка за заявени и платени изборни форми - 15.10.2019
Справка за заявени и платени изборни форми - РТВЦ Пловдив - 15.10.2019
Справка за заявени и платени изборни форми - 14.10.2019
Справка за заявени и платени изборни форми - 11.10.2019
Справка за заявени и платени изборни форми - РТВЦ Благоевград - 11.10.2019
Справка за заявени и платени изборни форми - РТВЦ Благоевград - 11.10.2019
Справка за заявени и платени изборни форми - 10.10.2019
Справка за заявени и платени изборни форми - 09.10.2019
Справка за заявени и платени изборни форми - 08.10.2019
Справка за заявени и платени изборни форми - 07.10.2019
Справка за заявени и платени изборни форми - 04.10.2019
Справка за заявени и платени изборни форми - 03.10.2019
Справка за заявени и платени форми - РТВЦ Варна - 03.10.2019
Справка за заявени и платени изборни форми - 02.10.2019
Списък на партиите, коалициите и инициативните комитети, присъединили се към споразумението
Справка за заявени и платени изборни форми - 1.10.2019
Допълнително споразумение към Споразумение за отразяване на предизборната кампания за произвеждане на избори
Справка за заявени и платени изборни форми - 30.09.2019
Справка за заявени и платени изборни форми - РТВЦ Благоевград - 30.09.2019
Справка за заявени и платени изборни форми - 27.09.2019
Справка за заявени и платени изборни форми - 26.09.2019
Декларации
Приложение №3 - Декларация
Приложение №2 - Банкови сметки на БНТ
Приложение №1 - Постановление №217 от 5 септември 2019 г. за приемане на тарифа, която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания на БНТ и БНР и техните регионални центрове при провеждането на изборите за общински съве
Споразумение за отразяване на предизобрната кампания за произвеждане на избори за общински съветници и кметове 27.10.2019 г.

Кампании Виж повече