БНТ кани партиите за подписване на предизборно споразумение

БНТ кани партиите за подписване на предизборно споразумение

БНТ кани партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в парламентарните избори на 4 април 2021 г., за подписване на предизборно споразумение.

Проектът на споразумение е публикуван на Интернет страницита на БНТ ТУК

Заради въведените противоепидемични мерки БНТ обявява три последователни дати за подписване на споразумението - 24, 25 и 26 февруари от 10:30 до 16:30 ч, в сградата на телевизията в гр. София на ул."Сан Стефано" 29, в дирекция „Правна".

Лицата, които ще подпишат споразумението, следва да носят лична карта и пълномощно, че представляват дадената политическа организация.

Кампании Виж повече