Млади български лекари с признание на международно ниво

Млади български лекари с признание на международно ниво
За предаването