Новорождение - концерт за прослава на Словото, което стана плът

Новорождение - концерт за прослава на Словото, което стана плът
За предаването