Парите в държавата - докога и за какво ще стигнат?

Парите в държавата - докога и за какво ще стигнат?
За предаването