Средно аритметично на две и повече числа

В предаването
Всички броеве