Ръст на сделките на Българската фондова борсa

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Загуби, сделки и прогноза за 2021 -  коментар на Маню Моравенов - изп. директор на Българска фондова борса