Печатница

За контакт:

Национален радио-телевизионен център (НРТЦ)

гр. София

бул. „Цариградско шосе“ № 111

тел.: 02 814 2777, 02 814 2878, 02 814 2913

Ако искате Вашата фирма да се рекламира успешно на пазара, ако в работата си изпитвате остра нужда от специализирани счетоводни или друг вид документи, ако имате предпочитание към изисканите партита и тържества, но не знаете как да изглеждат Вашите покани, ако Ви предстои да проведете събрание или среща и не сте отпечатали все още програмата за тяхното организиране, ако желаете да се представите пред важни клиенти и да ги спечелите за свои постоянни бизнеспартньори, ако Вашата съкровена мечта е да изненадате близки и приятели с поздравителен адрес, Вие сте открили най-подходящия изпълнител на поръчките си – печатната база на БНТ.

Печатницата на БНТ съществува от 1972 г. В нея работят 9 висококвалифицирани специалисти, които извършват предпечатна подготовка, печатна дейност, книговезки услуги и подвързване. Те изработват: рекламни плакати, рекламни брошури и дипляни, визитни картички, фирмени формуляри и бланки, поздравителни картички и адреси, фирмени книжни и кожени папки, организационни материали (устави, дневен ред, програма, доклади и др.) за събрания, конференции, конгреси, годишнини, чествания, стенни и настолни календари с капак, джобни календарчета, луксозни фирмени календари, календар-бележници, тефтери, книги, справочници, указатели, речници, учебници и др.

Вашите материали ще превъзхождат останалите продукти на пазара, отличавайки се с красота и изящество, ако се доверите на нашата печатница.

Ние не правим компромис с качеството. Всичко ще бъде изработено бързо, с вкус и професионализъм.

БНТ Ви предлага ниски цени, точност и коректност в бизнес-отношенията.

Кампании Виж повече