Александър Донски - герой в "Аз съм..."

Предаване: Аз съм...

В предаването
Всички броеве