Още за змията, избягала в търговски център в Пловдив

Предаване: Частен случай

За предаването
Всички броеве