Чипровски килими и млечен шоколад

Предаване: Бразди, 23.07.2016

В предаването
Всички броеве