Гората, която не трябва да губим

Инициатива по проект за опазване на горските ресурсиДокументален филм

Държава: България
Година: 2014
Времетраене: 31 минути
Гората, която не трябва да губим
За продукцията

Филмът е заснет в рамките на проект "Съхраняване на генетичния фонд и възстановяване на приоритетни горски хабитати в зони от "Натура 2000"

Реализиран е с финансовата подкрепа на Програма LIfe 2010 на Европейската комисия

Накратко за проекта ...

"Проектът „Съхраняване на генетичния фонд и възстановяване на приоритетни горски хабитати в НАТУРА 2000 зони” е съвместна инициатива на Горска семеконтролна станция - София, Сдружение „Инициативна група Витоша” и Изпълнителна агенция по горите, реализирана с финансовата подкрепа на програма LIFE+ 2010 на ЕК.

Проектът цели подобряване на природозащитния статус на приоритетни горски местообитания в няколко пилотни територии и създаване на основи за опазване генетичния фонд на приоритетни видове и местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в цялата страна"

Информация :Алпийски клуб "Еделвайс"