Графични системи и знаци. Как четем на български?

В предаването
Всички броеве