Какво е бъдещето на селата в Трънско

Предаване: Бразди, 19.08.2017

В предаването
Всички броеве