Хората у нас, които трябва да лекуват декубитални рани, са обречени на страдание

За предаването
Всички броеве