Кимон Георгиев - човекът на всички времена

Кимон Георгиев - човекът на всички времена
В предаването
Части от предаването
Всички броеве

В понеделник от 21 ч. в студиото на „История.bg“ ще дискутираме по темата за политическото хамелеонство и ще търсим отговор на въпроса какви качества са нужни на един държавник, за да управлява с всяка власт.

С кариера от цели 50 години, тръгнала от армията и приключила в министерствата на БКП, енциклопедичен пример за такъв тип политик е „професионалният превратаджия“ Кимон Георгиев.

За едни той е голям патриот, а за други е опортюнист, службогонец и гробокопач на демокрацията. Какъв е неговият живот?

Гости в студиото ни са:


Проф. Евгения КАЛИНОВА - преподавателят по съвременна българска история в Софийския университет, автор на монографията „Победителите и България”, изследователят, наблюдаващ промените в историческото съзнание на съвременниците и начините, по които българите възприемат репресиите от различните исторически периоди.
Доц. Валери КОЛЕВ - преподавателят по нова българска история и външна политика на България в Софийския университет, изследовател на политическите партии и движения до 1944 година.
Доц. Михаил ГРУЕВ - председателят на Държавна агенция "Архиви", автор на монографии, студии и статии по проблемите на „възродителния процес", колективизацията на българското село, комунистическия елит; изследовател на тоталитарния режим и историята на Народната република.
Доц. Лора Дончева ГРИГОРОВА - преподавател по най-нова история на България във Велкотърновския университет, изследовател на държавно-политическата система от втората половина на ХХ век и политическата партия „Звено” в обществено-политическия живот на България.