Кинологията като учебен предмет в ПГ по горско стопанство - Велинград

В предаването
Всички броеве