Време за губене - 11 октомври 2014

В предаването
Всички броеве