Откакто свят светува - 30.11.2019 г.

За предаването
Всички броеве