Падащи звезди

"Падащи звезди" е вечерно шоу на БНТ1 - една неповторима комбинация от забавление за цялото семейство, актуалност, интелигентна сатира и малко провокация.

Падащи звезди
За предаването
Всички броеве

"Падащи звезди" е вечерно шоу на БНТ1 - една неповторима комбинация от забавление за цялото семейство, актуалност, интелигентна сатира и малко провокация.

На сатиричната церемония с водещ Стефан. А Щерев връчва награди в различни категории на заслужили и не чак толкова лица, събития, факти и прояви. "Падащи звезди" ще има социален и обществен елемент, без да губи забавното, защото макар и да раздава полупризове, в него няма да има полуистини. В предаването място намират най-актуалните лица на седмицата, най-големите издънки, най-смешните и нелепи ситуации.

Кой ще се окаже в ролята на "падаща звезда" определя жури, в което има телевизионни звезди, журналисти, спортисти, политици, филмови критици, редактори на списания, фотомодели, писатели, музиканти и още много други. На отличените пък се връчват специални статуетки със символа на стилизирана падаща звезда.

В ролята на ко-водещ и репортер "зад кулисите" влиза Яна Грудева, която представя номинациите, участва във връчването на награди и интервюира участниците. Наред с постоянните категории "Личност на седмицата", "Гаф на седмицата", "Събитие на седмицата" във всяко издание има и нови категории – изненада за зрителя. Пример за такива са "Най-мълчалив политик", "Словесна магия", "Неочакван дует" и други.

 ‘Padashti zvezdi’ (English: ‘Shooting Stars’)

‘Padashti zvezdi’ is a unique combination of fun for the whole family, current information, intelligent satire and little provocation.

Every week at a satirical ceremony, hosted by Stefan А. Shterev, prizes are awarded in different categories to deserving and not so much deserving people, events, facts and initiatives. ‘Padashti zvezdi’ will have a social and public element without losing fun because, though half-prizes are awarded in it, there are not half-truths in it. In the show the latest faces of the week, biggest losers and most hilarious and ridiculous situations will find a place. Who plays the role of a ‘shooting star’ is determined by a jury consisting of television stars, journalists, athletes, politicians, film critics, editors of magazines, photo models, writers, musicians and many other. Winners are awarded special statuettes with the symbol of a stylized shooting star.

The role of co-host and reporter ‘behind the scenes’ is played by Yana Grudeva who presents the nominations, participate in the awarding of prizes and interviews participants.

Along with the permanent categories ‘Person of the Week’, ‘Blunder of the Week’, ‘Event of the Week’, there will be new categories in each edition – surprise for the viewer. The examples include such as ‘Most Silent Politician’, ‘Verbal Magic’, ‘Unexpected Duet’ and other.

This show airs every Friday evening at 22:00.

 ‘Padashti zvezdi’ (English: ‘Shooting Stars’)

‘Padashti zvezdi’ is a unique combination of fun for the whole family, current information, intelligent satire and little provocation.

Every week at a satirical ceremony, hosted by Stefan А. Shterev, prizes are awarded in different categories to deserving and not so much deserving people, events, facts and initiatives. ‘Padashti zvezdi’ will have a social and public element without losing fun because, though half-prizes are awarded in it, there are not half-truths in it. In the show the latest faces of the week, biggest losers and most hilarious and ridiculous situations will find a place. Who plays the role of a ‘shooting star’ is determined by a jury consisting of television stars, journalists, athletes, politicians, film critics, editors of magazines, photo models, writers, musicians and many other. Winners are awarded special statuettes with the symbol of a stylized shooting star.

The role of co-host and reporter ‘behind the scenes’ is played by Yana Grudeva who presents the nominations, participate in the awarding of prizes and interviews participants.

Along with the permanent categories ‘Person of the Week’, ‘Blunder of the Week’, ‘Event of the Week’, there will be new categories in each edition – surprise for the viewer. The examples include such as ‘Most Silent Politician’, ‘Verbal Magic’, ‘Unexpected Duet’ and other.

This show airs every Friday evening at 22:00.

Екип

Стефан. А Щерев Стефан. А Щерев Водещ
Яна Грудева Яна Грудева Ко-Водещ