Пет центъра за настаняване и защитено жилище откриват в Пловдив

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Пет центъра за настаняване от семеен тип и едно защитено жилище изгради Община Пловдив по социален проект на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Това ще осигури достъп до качествени грижи на деца и младежи в неравностойно положение според индивидуалните им потребности. Жилищата ще бъдат представени днес.