Рецепта за култура – 16 януари 2016

За предаването
Всички броеве