Рецепта за култура – 19.10.2019

За предаването
Всички броеве