Рецепта за култура – 21 декември 2013

За предаването
Всички броеве