Танцова формация "Дунавска младост" от гр. Тутракан на 65 години

Предаване: Линия Култура

В предаването
Всички броеве