Васил Вълканов и оркестър „Биоритъм”

В предаването
Всички броеве