Време за губене – 18 октомври 2014

За предаването
Всички броеве