Време за губене – 18 октомври 2014

Предаване: Време за губене

За предаването
Всички броеве