Време за губене – 19 април 2014

За предаването
Всички броеве