Време за губене – 19 април 2014

Предаване: Време за губене

За предаването
Всички броеве