Време за губене – 24 май 2014: Животни-терапевти

В предаването
Всички броеве