Време за губене – 27 декември 2014

За предаването
Всички броеве