Време за губене - 28 декември 2013: Ловните и риболовните събития на 2013 година

Предаване: Време за губене

В предаването
Всички броеве