Време за губене – 31 май 2014

Предаване: Време за губене

За предаването
Всички броеве