Време за губене – 4 октомври 2014

За предаването
Всички броеве