За образа на Маркс

В предаването
Части от предаването
Всички броеве
Неда Генова: Това е преди всичко философ, това е икономист, това е човек, който е прекарал целия си живот в писане на много сериозни, много комплексни трудове. Това, че той е имал и политически проект и това, че всички тези трудове са писани с много ясни загрижености, които са свързани със социалната среда на 19. век, с развитието на капитализма, с неравенства и т.н., това също е неоспоримо.

Проф. д-р Хараламби Паницидис: Доста години името на Маркс, пък и неговото творчество беше табу в постсоциалистическите общества и тези наслагвания върху неговото творчество и неговия образ лека полека започват да избледняват, да се изтриват. Повече може би трябва да се говори, да се реактуализират някои от важните идеи на Маркс. В сферата на политиката нещата са доста спорни кое е актуално у Маркс, кое - не. Но в сферата на теорията той все още си остава твърде актуален.

Мартин Димитров: От една страна е въпросът с четенето, от друга - с възприемането. Факт е, че ако излезем и попитаме на улицата, много повече хора знаят за Карл Маркс, отколкото за Адам Смит, дори като имена. Смятам, че все пак има едно изкривяване в нашата национална представа за труда му, която в крайна сметка идва от чистките на Сталин.

Димитър Божков: Всяка една ситуация, ако погледнем в историята на рецепцията на Маркс, всяка една ситуация възприема Маркс по напълно различен начин. Ние имаме толкова видове марксизми - всичкоаналитечен марксизъм, структуралистки марксизъм, ако щете дори католически марксизъм, които ни подсказват, че всяка една ситуация гледа на Маркс по различен начин. Една от големите заслуги на творчеството на Маркс е, че то е силно интеграционно. Маркс интегрира цялото съвременно знание, което е имал в своите трудове.