Заръката

Защо се секат горите!

Държава: България
Година: 2016
Времетраене: 25 минути
За продукцията

Документален филм

Творчески екип: Даниела Филипова, Анна Мельова, Лъчезар Петров

Посветен на Седмицата на гората, документалният филм на Филмова къща "ТЛ МЕДИА" е създаден по поръчка на Изпълнителна агенция по горите и излъчен по Телевизия "Туризъм".

"Горите заемат 38% от територията на България. Повече от половината горски територии са в зони, защитени от "НАТУРА 2000"

Но кой и как решава кои дървета да бъдат отсечени?...

"Какви са съвременните тенденции в стопанисването на горите и кои са уроците за лесовъдите" са въпросите с отговори във филма.

Акценти