Защо стопанският риболов по Дунава намалява драстично?

Предаване: Бразди, 31.05.2014

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Началото на сезона на пасажната риба и сома ни даде основание да си зададем въпроса има ли бъдеще риболовът по Дунава и може ли  реката да остане поминък за местното население. Отговора на този въпрос търси в репортажа си за "Бразди" Анна Мельова.