Животът и други неща

Водещите Асен и Сибина Григорови предлагат на зрителите авторски преглед на събитията от седмицата, така както се коментира във всеки български дом. В оригиналния формат на семейно talk-show по позитивен начин и с много чувство за хумор заедно с гостите си те дискутират важните публицистични акценти от седмицата, свързани с журналистиката, гражданските и обществени казуси, технологиите, политиката.

Животът и други неща
За предаването
Всички броеве

Е-mail: grigorovi@bnt.bg

Facebook: Grigorovi – животът и други неща

twitter: @grigorovi

Водещите Асен и Сибина Григорови предлагат на зрителите авторски преглед на събитията от седмицата, така както се коментира във всеки български дом. В оригиналния формат на семейно talk-show по позитивен начин и с много чувство за хумор заедно с гостите си те дискутират важните публицистични акценти от седмицата, свързани с журналистиката, гражданските и обществени казуси, технологиите, политиката.

Водещите четат вестници, общуват активно през социалните мрежи и търсят мнението на личности, с влияние в различни сфери на живота. В рубриката “Пресклуба” на Асен и Сибина Григорови гостуват главните редактори на водещи печатни и електронни медии, които коментират новините от изминалата седмица и правят своите прогнози.В рубриката “Кедъра“ спортният журналист от БНТ Камен Алипиев анализира спортните събития от седмицата.

Сибина Кръстева е автор на класациите на в. „Пари” „100-те най-богати българи”, „100-те най-влиятелни жени в България” и „100+ Мениджърите на най-големите компании в България”. Работила е като журналист и редактор в „Медиапул” и в „Капитал”. По образование е политолог.

Асен Григоров е бил водещ и продуцент на икономическото предаване „Плюс минус” и на сутрешния блок на БНТ. Работил е като продуцент на „Здравей България” в НТВ. Създател е на RETV.

In the new TV season the family show ‘Zhivotat i drugi neshta’ will air live from BNT’s biggest studio – studio 1 every Saturday from 9:00 to 11:00 and the first hour of the talk show will also air on Darik Radio from 9:00 to 10:00.

The hosts Asen and Sibina Grigorovi will offer viewers a original review of the events in the week, as commented in every Bulgarian home. In the original format of the family talk show they, alongside with their guests, will discuss in a positive manner and with great sense of humor the most important highlights of the week, related to journalism, civil and public cases, technologies and politics. The hosts will read newspapers, communicate actively via social networks and seek the opinion of people with influence in various areas of life.

The show section ‘Press Club’ is returning to the screen. In it Asen and Sibina Grigorovi will again be visited by editors-in-chief of leading print and electronic media who will discuss the news of the past week and make predictions.

In the new season the newest show section of ‘Zhivotat i drugite neshta’ will launch – ‘Kedara’ (English: ‘Cedar’). It will be hosted by BNT’s sports journalist Kamen Alipiev who will analyze the sports events of the week.

Sibina Krasteva is author of the following classifications in ‘Pari’ Newspaper – ‘100 richest Bulgarians’, ‘100 most influential women in Bulgaria’ and ‘100+ managers of the biggest companies in Bulgaria’. She worked as journalist and editor in ‘Mediapool’ and ‘Capital’ Newspapers. She is a political scientist by education.

Asen Grigorov was host and producer of the business program ‘Plus Minus’ and of the morning bloc of BNT. He worked as producer of ‘Zdravey Bulgaria’ (English: ‘Hello Bulgaria’) in NTV. He is a founder of RETV.

Е-mail: grigorovi@bnt.bg

Facebook: Grigorovi – животът и други неща

twitter: @grigorovi

In the new TV season the family show ‘Zhivotat i drugi neshta’ will air live from BNT’s biggest studio – studio 1 every Saturday from 9:00 to 11:00 and the first hour of the talk show will also air on Darik Radio from 9:00 to 10:00.

The hosts Asen and Sibina Grigorovi will offer viewers a original review of the events in the week, as commented in every Bulgarian home. In the original format of the family talk show they, alongside with their guests, will discuss in a positive manner and with great sense of humor the most important highlights of the week, related to journalism, civil and public cases, technologies and politics. The hosts will read newspapers, communicate actively via social networks and seek the opinion of people with influence in various areas of life.

The show section ‘Press Club’ is returning to the screen. In it Asen and Sibina Grigorovi will again be visited by editors-in-chief of leading print and electronic media who will discuss the news of the past week and make predictions.

In the new season the newest show section of ‘Zhivotat i drugite neshta’ will launch – ‘Kedara’ (English: ‘Cedar’). It will be hosted by BNT’s sports journalist Kamen Alipiev who will analyze the sports events of the week.

Sibina Krasteva is author of the following classifications in ‘Pari’ Newspaper – ‘100 richest Bulgarians’, ‘100 most influential women in Bulgaria’ and ‘100+ managers of the biggest companies in Bulgaria’. She worked as journalist and editor in ‘Mediapool’ and ‘Capital’ Newspapers. She is a political scientist by education.

Asen Grigorov was host and producer of the business program ‘Plus Minus’ and of the morning bloc of BNT. He worked as producer of ‘Zdravey Bulgaria’ (English: ‘Hello Bulgaria’) in NTV. He is a founder of RETV.

Е-mail: grigorovi@bnt.bg

Facebook: Grigorovi – животът и други неща

twitter: @grigorovi